Zaradi tehničnih težav portal ne deluje. Za prijavo tabora se obrinte na portal za voditelje.